წესები და პირობები

ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვისა და ექსპედიციის ხელშეკრულება

ბოლო განახლების თარიღი: 9 მარტი 2024 წ.

შპს “მაიდელივერ”,    შემდგომში ექსპედიტორი კომპანია, ვებ-გვერდი:  www.mydeliver.ge

ელ.ფოსტა: info@mydeliver.ge, ტელ: +995 32 281 01 81 ; მისამართი: თბილისი,  ც.დადიანის 7ა  მომხმარებელი: ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს მაიდელივერ-ის გადაზიდვის სერვისით და მინიჭებული აქვს მომხმარებლის პერსონალური ოთახის ნომერი, რომელიც დაფიქსირებული იქნება საერთო კომერციულ ინვოისში, და მაიდელივერ-ის მონაცემთა ბაზაში, დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

 

 1. ხელშეკრულების საგანი:

 

 

  1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ექსპედიტორის საწყობებიდან, რომლებიც მდებარეობს  ქ. ნიუარკში (აშშ), ქ.ხოფა (თურქეთი), ქ. გუანჯოუ (ჩინეთი) ქ. ათენი (საბერძნეთი) და ქ. თბილისში (საქართველო), მომხმარებლის მიერ ჩაბარებული და ექსპედიტორის მიერ მიღებული  საექსპედიციო გადაზიდვის მომსახურების გაწევა, რომელსაც ექსპედიტორი უზრუნველყოფს თავისი სახელით და შემკვეთის ხარჯზე.

 

 

ქ. თბილისში  არსებული მაიდელივერ-ის ფილიალები:

 

ც.დადიანის 7ა ქ.თბილისი, 0101

ტელ. +995 32 281 01 81

info@mydeliver.ge

 

 

ქ. ნიუარკში არსებული MYDELIVER-ის მისამართი:

 

2860 Ogletown Rd. 1-4 19713, Newark, DE

TEL: +1 929 472-2378

 

 

ქ. ხოფაში არსებული მაიდელივერ-ის მისამართი:

 

ORTA HOPA MAH. SAHİL CAD TERZİOĞLU BİN. SİT. NO:154 Z3  Artvin   Ortahopa mahalesi  

HOPA 08600

TEL: +  +05305995208

 

ქ.გუანჯოუში არსებული მაიდელივერ-ის მისამართი:

 

广东省, 广州市, 花都区, 九一街道 - 花都区花东镇九一村米坳大街 39 巷 25 号 239 仓库

TEL:  +(86) 13711656880

 

ქ. ათენში არსებული მაიდელივერ-ის მისამართი:

 

DELIGIORGI 3

Athina 10437 Greece

TEL:   +306996814498

 

 

  1. მაიდელივერ-ის ვებ-გვერდზე www.mydeliver.ge რეგისტრაცია უფასო და ნებაყოფლობითია, ხოლო მომსახურების პირობები საჯაროა. mydeliver-ის მომსახურებით სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი გაეცნო და დაეთანხმა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს.

 

 1. ტრანსპორტირების ღირებულება და გადახდა:

 

  1. ტრანსპორტირების                ღირებულება                გამოითვლება               ამანათების რეალური/მოცულობითი წონიდან გამომდინარე. აშშ-დან საქართველოში 1 (ერთი) კილოგრამის ტრანსპორტირების საფასურია $9 გადახდის დღისთვის არსებული TBC ბანკის აშშ დოლარის შესყიდვის კურსით ლარში. თურქეთიდან 1 (ერთი) კილოგრამის ტრანსპორტირების საფასურია $3.79 გადახდის დღისთვის არსებული TBC ბანკის აშშ დოლარის შესყიდვის კურსით ლარში. ჩინეთიდან საჰაერო გზით 1 (ერთი) კილოგრამის ტრანსპორტირების საფასურია $12.5 გადახდის დღისთვის არსებული TBC ბანკის აშშ დოლარის შესყიდვის კურსით ლარში. ჩინეთიდან სახმელეთო გზით 1 (ერთი) კილოგრამის ტრანსპორტირების საფასურია $5.5 გადახდის დღისთვის არსებული TBC ბანკის აშშ დოლარის შესყიდვის კურსით ლარში.   საბერძნეთიდან 1 (ერთი) კილოგრამის ტრანსპორტირების საფასურია $4 გადახდის დღისთვის არსებული TBC ბანკის დოლარის შესყიდვის კურსით ლარში. ამანათების ტრანსპორტირების საფასური გამოითვლება მინიმუმ 100 (ასი) გრამის ღირებულებიდან.

 

  1. კომპანია იტოვებს უფლებას, არასტანდარტული ზომის ( თუ რომელიმე პარამეტრი 51სმ ან მეტია) გაბარიტული ტვირთის შემთხვევაში ტრანსპორტირების საფასური გამოითვალოს მოცულობითი წონის მიხედვით.
 
  1. ტრანსპორტირების ინვოისი მომხმარებელს ეგზავნება ამანათის საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ.
  2. ტრანსპორტირების მომსახურების საფასურის გადახდა ხორციელდება კომპანიის ვებ-გვერდიდან საკრედიტო ბარათების და საბანკო გადარიცხვის (ინტერნეტ ბანკის) გამოყენებით. ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდა ასევე შესაძლებელია სწრაფი გადახდის აპარატებით.
  3. ჩინეთიდან გამოგზავნილი ამანათების წონის ღირებულება გამოითვლება რეალური და მოცულობითი წონის გათვალისწინებით.
  4. ამანათის წონის დამრგვალება ხდება 100 (ასი) გრამის სიზუსტით.
  5. მომხმარებელი ვალდებულია ტვირთის შესაბამის ოფისში ჩასვლიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში გადაიხადოს ტრანსპორტირების საფასური, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვოისზე დაირიცხება შენახვის ყოველდღიური საკომისიო 1 (ერთი) ლარის ოდენობით.

 

 1. მომხმარებელი ვალდებულია:

 

  1. სრულად მიაწოდოს ექსპედიტორს ინფორმაცია გასაგზავნი ტვირთის შესახებ (ტვირთის კატეგორია), ასევე, ტვირთის შესაბამის ოფისში ჩაბარებისას მიუთითოს დეტალური ინფორმაცია ტვირთის მიმღების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ოთახის ნომერი), აგრეთვე მისცეს მითითებები, რომლებიც აუცილებელია გადაზიდვის დოკუმენტების გასაფორმებლად, მიაწოდოს აუცილებელი ცნობები საბაჟო და სხვა მოქმედებათა შესასრულებლად.
  2. მომხმარებელი ვალდებულია MYDELIVER-ის ვებ-გვერდზე მიუთითოს ამანათის გზავნილის ნომერი (ე.წ. თრექინგ კოდი) და დაადეკლარიროს პროდუქცია წინასწარ, რაც გულისხმობს ნივთის ღირებულების, ონლაინ მაღაზიის, გამგზავნი ქვეყნის და პროდუქციის კატეგორიის მითითებას.
  3. საფრთხის შემცველი ტვირთის არსებობისას შემკვეთმა უნდა გააფრთხილოს ექსპედიტორი საფრთხის ზუსტი სახეობის შესახებ და აუცილებლობის შემთხვევაში, მიუთითოს მას უსაფრთხოების ზომებზე.
  4. ტვირთი, რომლის საფრთხეშემცველობის შესახებ არ იცოდა ექსპედიტორმა, შეიძლება ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას გადმოიტვირთოს, განადგურდეს ან გაუვნებელდეს ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დაუკისრებლად.
  5. შემკვეთი ვალდებულია, თუ ამას მოითხოვს ტვირთის სახეობა, შეფუთოს იგი გადაზიდვის მოთხოვნების შესაბამისად.
  6. MYDELIVER-ი არ უზრუნველყოფს დამატებით შეფუთვას. მსხვრევადი ტვირთის შემთხვევაში, გამგზავნი თავად ფუთავს ამანათს და პასუხისმგებლობასაც თავად იღებს მის დაცულობაზე.
  7. MYDELIVER-ი იტოვებს უფლებას გახსნას ნებისმიერი ამანათი, იმისათვის, რომ შემოწმდეს შიგთავსი, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე.
  8. მომხმარებელი ვალდებულია ამანათის შესაბამის ოფისში მიღებისას გადაამოწმოს ამანათის შიგთავსი. ოფისიდან გასვლის შემდეგ პროდუქციის დაზიანების შესახებ პრეტენზიები აღარ განიხილება და MYDELIVER-ი არ იღებს პასუხისმგებლობას ამანათში არსებული პროდუქციის შესაძლო დაზიანებაზე ან დანაკლისზე.
 

საკურიერო მომსახურება:

 

4.1 მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს საკურიერო მომსახურებით:  კურიერის სერვისით თბილისის მასშტაბით და საკურიერო სერვისით რეგიონებში. საკურიერო მომსახურებას ახორციელებს  კომპანია "ონვეი დელივერი" www.onway.ge

4.2 საკურიერო მომსახურების ფასი განისაზღვრება ამანათის წონის და ადგილმდებაროების მიხედვით. კურიერით სარგებლობისთვის, ამანათების მართვის პანელში, განყოფილებაში "საკურიერო" უნდა გაკეთდეს მოთხოვნა "საკურიერო მომსახურება" ღილაკზე დაჭერით. საკურიერო სერვისი ხორციელდება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ამანათის მიტანის მიახლოებითი ვადა შეადგენს 2-3 სამუშაო დღეს.

4.3 საკურიერო სერვისი რეგიონებში (ბათუმი, ხაშური, ფოთი, გორი, გურჯაანი, კასპი, ქარელი, ქუთაისი, საგარეჯო, სიღნაღი, თელავი, წყალტუბო, ზესტაფონი, მარტვილი, აბაშა, ბაღდათი, გარდაბანი, ლანჩხუთი, მარნეული, მცხეთა, ოზურგეთი, ქობულეთი, რუსთავი, სამტრედია, ვანი, ხონი, ზუგდიდი, სენაკი, ლაგოდეხი, ამბროლაური, ყვარელი, შუახევი, ჩხოროწყუ, თიანეთი, ხარაგაული, ხელვაჩაური, ხობი, თეთრიწყარო, საჩხერე, თერჯოლა, ბოლნისი, ონი, ჭიათურა, დმანისი, წალენჯიხა, ბორჯომი, ლენტეხი, მესტია, ტყიბული, ქედა, სტეფანწმინდა, ცაგერი, ახმეტა, ასპინძა, ხულო, ახალქალაქი, ახალციხე, ნინოწმინდა, ჩოხატაური, წალკა, ადიგენი, დედოფლისწყარო, დუშეთი) ხორციელდება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. რეგიონული საკურიერო მომსახურება სრულდება მომხმარებლის მოთხოვნით, ამანათების მართვის გვერდიდან. რეგიონული საკურიერო მომსახურების ტარიფი განისაზღვრება ამანათის წონის და ადგილმდებარეობის მიხედვით. ამანათის მიტანის მიახლოებითი ვადა შეადგენს 3-5 სამუშაო დღეს.

4.4 გადაზიდვის ღირებულება გამოითვლება ამანათების საერთო წონიდან.

4.5. ამანათს მოგიტანენ თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე, მისამართის შეცვლა შესაძლებელია "ინვეი დელივერი"-ის ცხელი ხაზის მეშევეობით - 0322 00 48 48

4.6. იმ შემთხვევაში თუ კურიერმა ვერ მოახერხა წინასწარ დაკავშირება თქვენს მიერ მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერზე, ის ამანათს დააბრუნებს ოფისში და მომხმარებელს შეეძლება მისი გატანა ოფისიდან.

4.7. ამანათის მიღებისას მომხმარებელი ვალდებულია წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (პირადობის მოწმობა ან პასპორტი).

4.8. კურიერი არაა ვალდებული აიტანოს ამანათები სართულზე.

4.9 . ამანათის მიღებისას მომხმარებელი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს შეფუთვა და გარეგანი დაზიანების შემთხვევაში მასთან დააფიქსიროს პრეტენზია.

4.10. თუ მომხმარებლის ანგარიშზე დავალიანება არსებობს, ამანათი არ გაიცემა, სანამ დავალიანება არ გადაიფარება.

 ​​​​​4.11 ტვირთის მიმღების მისამართზე მისვლამდე კურიერი დარეკავს მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებულ მობილურის ნომერზე/ნომრებზე ტვირთის ჩაბარებამდე 10-15 წუთით ადრე, რათა გადასცეს მიმღებს ამანათი. თუ ამანათის გადაცემა ვერ ხერხდება ტვირთის მიმღების მიზეზით, კურიერი წაიღებს ამანათს MYDELIVER-ის ოფისში, საიდანაც ტვირთის მიმღები ვალდებულია თვითონ გაიტანოს ამანათი, MYDELIVER-ის ოფისში გზავნილის დაბრუნების შემდგომ. ამანათის დაბრუნება განხორციელდება 2 სამუშაო დღის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში გადახდილი საკურიერო მომსახურების საფასური მომხმარებელს არ აუნაზღაურდება.

 

 1. სამუშაო განრიგი და ამანათის მიღების პირობები:

 

  1. თბილისის ოფისები მუშაობს ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით (ოფიციალური დასვენების დღეების გარდა) შემდეგი განრიგით: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით : 10:00 – 19:00 შაბათი: 11:00 – 16:00 ნიუარკის ოფისის სამუშაო საათებია: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით: 10:00 – 18:00  ათენის ოფისის სამუშაო საათებია: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით: 10:30 – 18:00
  2. აშშ-დან ტვირთის ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 7-10 (შვიდი-ათი) კალენდარულ დღეს.
  3. თურქეთიდან ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 4-6 (ოთხი-

ექვსი) კალენდარულ დღეს.

5.5   ჩინეთიდან სააჰერო ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 10-14 (ათი-თოთხმეტი) კალენდარულ დღეს. ჩინეთიდან სახმელეთო ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 30-35 (ოცდაათი-ოცდათხუთმეტი) სამუშაო დღეს. 

  1. საბერძნეთიდან ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 6-7 (ექვს-შვიდ) კალენდარულ დღეს.
  1. ტვირთის გადასაზიდად ავიარეისების განრიგი არ არის ფიქსირებული და კომპანია პასუხისმგებლობას არ იღებს ფორსმაჟორული სიტუაციების შემთხვევაში რეისების დაგვიანებაზე (მაგ: რთული მეტეოროლოგიური პირობები, ავიაკომპანიის მიერ გაუქმებული ან შეცვლილი განრიგი და ა.შ.), ასევე დღესასწაულებთან დაკავშირებულ გადატვირთვებზე ავიაკომპანიებში.

 

 1. ამანათის ოფისიდან გატანის პირობები:

 

  1. ამანათის ჩამოსვლისას მომხმარებელს ეგზავნება ტერმინალის ცხრანიშნა კოდი, როგორც SMS-ით ასევე ელექტრონული ფოსტით.
  2. ტერმინალით სარგებლობა შესაძლებელია პირად კაბინეტში ასახული დავალიანების სრულად დაფარვის შემთხვევაში.
  3. ფილიალის ცვლილება   შესაძლებელია  MYDELIEVR-ის ვებ-გვერდზე, პარამეტრების განყოფილებაში. ცვლილება შეეხება საწყობის განყოფილებაში არსებულ ამანათებს. ცვლილება არ შეეხება უკვე გამოგზავნილ ამანათებს.
 
  1. ცხრანიშნა კოდის საფუძველზე მესამე პირს შეუძლია გაიტანოს არა განსაბაჟებელი ამანათი, ხოლო განსაბაჟებელი ამანათის გატანა მესამე პირს შეუძლია მხოლოდ ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე.
  2. ტერმინალის კოდი ეგზავნება მხოლოდ მომხმარებელს და მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის კონფიდენციალობაზე ან დაკარგვაზე.
  3. განსაბაჟებელი ამანათის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფუძველზე.

 

 1. განბაჟება:
  1. ამანათის დეკლარირება და შესაბამისი შესყიდვის ინვოისის ატვირთვა MYDELIVER- ის ვებ-გვერდზე სავალდებულოა, ამანათის საწყობში ასახვიდან 24 საათის განმავლობაში. ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს.
  2. ტვირთის განბაჟების პროცედურებზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი.
  3. საბაჟო დოკუმენტაციის მომზადების საფასურია 10 (ათი) ლარი, თითოეულ დეკლარაციაზე.
  4. იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო სამსახური ან ფინანსთა სამინისტრო დააკისრებს საჯარიმო სანქციას კომპანია MYDELIVER-ს, მომხმარებლის მიერ მომსახურების პირობების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის გამო (მაგ.: პროდუქციის არასრული ან არაზუსტი დეკლარირება), კომპანია MYDELIVER-ი უფლებას იტოვებს აღნიშნული ჯარიმის გადახდა დააკისროს მომხმარებელს.

 

 1. უსაფრთხოების პირობები:

 

  1. ზიანის ანაზღაურება მოხდება შესაბამისი შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე და განხილვის პერიოდი შეადგენს საშუალოდ 10 ( ათი) კალენდარულ დღეს. ანაზღაურება ხორციელდება დეკლარირებული თანხის შესაბამისად, არაუმეტეს ინვოისში მითითებული თანხის შესაბამისად.
  2. ამანათი, რომელიც არ იქნა ასახული „საწყობი“-ს განყოფილებაში, ანაზღაურების პირობებს  არ ექვემდებარება. საკითხი განიხილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი წარმოადგენს დამადასტურებელ დოკუმენტს, კერძოდ, Proof of Delivery, სადაც ფიქსირდება მიმღების ხელმოწერა და ზუსტი მისამართი.
 
  1. კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას მეორადი პროდუქციის, პირადი გზავნილის ან შეკეთებული ნივთების დაზიანებაზე.

 

 1. პროდუქცია, რომლის ტრანსპორტირებაც აკრძალულია:

 

  1. აკრძალულია შემდეგი სახის პროდუქციის ტრანსპორტირება:

 

ა) რეალური ფული, ფასიანი ქაღალდები, საბანკო ბარათები და ბანკნოტები;

ბ) ძვირფასი ქვები, პლატინა, ოქრო, ვერცხლი და მათგან დამზადებული საიუველირო ნაწარმი;

გ) საღებავი და ტოქსიკური ნივთიერებები;

დ) ფეთქებადი, აალებადი და სხვა საშიში ნივთები;

ე) ცეცხლსასროლი იარაღი ან მათი ნაწილები, ელექტროშოკერი, არბალეტი და ცივი იარაღები;

ვ) პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია;

ზ) ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია; თ) ნებისმიერი სახის არომატიზატორი.

ი) სამედიცინო პრეპარატები, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით მხოლოდ რეცეპტით გაიცემა;

კ) ცხოველები, ფრინველები, თევზები, მღრღნელები ან მათი ფიტულები; ლ) რძის, ხორცის, თევზის პროდუქტები ან თამბაქოს ნაწარმი.

ჩინეთიდან   გამოგზავნილ  ამანათებზე   მოქმედებს   დამატებითი    რეგულაციები. აკრძალულია შემდეგი ტიპის პროდუქციის ტრანსპორტირება:

ა) სითხეები ბ) ფხვნილი გ) საკვები დ) ბატარეა

  1. მომხმარებლის მხრიდან აკრძალული პროდუქციის გამოგზავნის შემთხვევაში კომპანია MYDELIVER-ი არ იღებს პასუხისმგებლობას საბაჟოს მხრიდან პროდუქციის კონფისკაციაზე.
  2. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი მაინც გაგზავნის აკრძალულ პროდუქციას კომპანია MYDELIVER-ის მეშვეობით, კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას ტვირთის მომხმარებელისთვის დაბრუნებაზე ან ტვირთის მიმღებისათვის გადაცემაზე. აღნიშნული დარღვევა ჩაითვლება მომსახურების პირობების დარღვევად, რაც გამოიწვევს მომხმარებლისათვის მომსახურების უპირობო შეწყვეტას და საჯარიმო სანქციების დაკისრებას, რაც განისაზღვრება კომპანია MYDELIVER-ისთვის მიყენებული მატერიალური ზარალის ოდენობით.
  3. აღნიშნული ნუსხა არასრულია და MYDELIVER-ი, როგორც ექსპედიტორი კომპანია, უფლებამოსილია  არ  გამოაგზავნოს  საქართველოში  ესა  თუ  ის  პროდუქცია
 

უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე. საჰაერო გზით გამოგზავნადი პროდუქციის ნუსხა ასეულ გვერდს შეადგენს, გააჩნია უამრავი გამონაკლისები და ნიუანსები, რომელიც კონკრეტული შემთხვევების დროს სათითაოდ განიხილება. სწორედ ამის გამო, შეუძლებელია სტანდარტული სიის გამოქვეყნება კომპანიის ვებ-გვერდზე.

  1. კონკრეტული პროდუქციის ქვეყანაში შემოტანის თაობაზე, მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს MYDELIVER-ის ოფისს და დააზუსტოს ინფორმაცია, როგორც MYDELIVER-თან, აგრეთვე შემოსავლების სამსახურთან.

 

 1. სხვა პირობები:

 

  1. წინამდებარე მომსახურების პირობები ითვლება კომპანიასა და მომხმარებელს შორის დადებულ შეთანხმებად. აღნიშნული პირობების მომხმარებლისთვის წარდგენის მომენტიდან, კომპანიის ვებ– გვერდზე შესაბამისი „ვეთანხმები“ ღილაკის დაჭერით.
  2. Mydeliver-ი ვალდებულებას იღებს კლიენტთან მხოლოდ იმ სერვისებზე, რაც აღწერილია მომსახურების პირობების გვერდზე.
  3. Mydeliver-ი უფლებას იტოვებს მოახდინოს მომხმარებელთან ურთიერთობის ჩაწერა და დამახსოვრება ინტერნეტის, სატელეკომუნიკაციო თუ ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების ყველა სახეობის საშუალებით, მათ შორის ელ–ფოსტით გამოგზავნილი წერილების, ჩათით ან ტელეფონით საუბრები, ფეისბუქის თუ ბლოგის კომენტარები, რაც შესაძლოა კომპანიამ გამოიყენოს მისი უფლებების დაცვის მიზნით მომხმარებელთან სასამართლო ან სხვა დავის წარმოქმნის შემთხვევაში.
  4. ოთახის ნომერი, რომელზეც არცერთი ამანათი არ ფიქსირდება ჩაითვლება არა- აქტიურად და გაუქმდება მისი რეგისტრაციიდან 3 თვის შემდეგ.
  5. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია დაცულია. კომპანია MYDELIVER-ი არ გადასცემს მესამე მხარეს მომხმარებლის შესახებ რაიმე სახის ინფორმაციას სასამართლო დადგენილების გარეშე.
  6. კომპანია MYDELIVER-ი უფლებას იტოვებს შეუზღუდოს მომხმარებელს მომსახურება აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, ასევე, შეურაცხმყოფელი ქმედების განხორციელების ან/და კომპანიის ინტერესების უხეში დარღვევისათვის.
  7. MYDELIVER-ი უფლებას იტოვებს კლიენტის წინასწარი ინფორმირების შემდეგ, მასთან შეთანხმების გარეშე, შეცვალოს მომსახურების მიწოდების პირობები ან შეუწყვიტოს მომხმარებელს მომსახურების მიწოდება.
  8. მომხმარებლის სახელის და გვარის შეცვლა რეგისტრაციის შემდეგ აღარ ხდება, კომპანიის მხრიდან შესაბამისი ინსტრუქციების გარეშე. ინსტრუქციები გულისხმობს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას ოფისში ან ელ-ფოსტაზე და სხვა.
  9. MYDELIVER-ის ვებ-გვერდზე განთავსებული ტექსტური მასალა „ხშირად დასმულ კითხვების განყოფილებიდან“ და „მომსახურების პირობების“ გვერდიდან წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
  10. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან ერთად, მომხმარებლისა და ექსპედიტორის უფლება-მოვალეობები რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით!