ფიზიკური პირი იურიდიული პირი
უცხოელი (არა საქართველოს მოქალაქე)
უცხოელი (არა საქართველოს მოქალაქე)