თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

 

ვებ-გვერდიდან www.mdl.ge და www.mydeliver.ge დან  არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე ან სატელეფონო ცხელ ხაზზე (281-01-81) , გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

მომხმარებლის სახელს, გვარს და ნომერს;

ოპერაციის განხორციელების თარიღს;

ჩარიცხული თანხის ოდენობას;

აღნიშნული წერილის საფუძველზე,  ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ.